Інтегрована Система Університетського Менеджменту:

Запозичення Європейського Досвіду Країнами-Партнерами (INURE)

Проект направлений в першу чергу на адаптацію сучасної європейської методики управління університетом в ЄС, що базується на використанні новітніх комп'ютерних та управлінських технологій. Крім того, буде розроблене та впроваджене програмне забезпечення нового покоління для управління університетом на основі аналізу та обробки інформаційних потоків, пристосоване до існуючих систем управління в університетах-партнерах.

Тривалість проекту: 2 роки.

Координатор: Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)

Інформація про проект:  Проблеми, з якими освітні системи України, Білорусії, Молдови та Грузії зіткнулися в перехідний період, досить схожі. Хоча ці проблеми не академічні за своєю природою, вони чинять негативний вплив на результати академічної діяльності. Основні труднощі відбуваються через відсутність економічної стійкості в новій політичній, економічній і соціальній парадигмах. Ще одна проблема - це відсутність орієнтованого на ринок університетського менеджменту, радянська спадщина колишніх країн СРСР все ще домінує. У результаті існує нестача практичного досвіду в організації діяльності університету. Тому адаптація європейського досвіду дозволить заповнити цю прогалину і створити порівнянність з європейськими стандартами, чого так добиваються колишні радянські країни.

Загальна мета проекту полягає у розвитку та імплементації комплексної інтегрованої інформаційної системи з менеджменту в університетах України, Білорусії, Молдови, Грузії, яка грунтуватиметься на європейському досвіді і на теперішньому стані країн-партнерів.

Цілі будуть досягнуті за рахунок формування нового стилю управлінських інформаційних потоків; розробки необхідного програмного забезпечення, створення інфраструктури, а також навчання адміністраторів в університеті використовувати цю інфраструктуру. Особливо сучасний стиль управління університетом в ЄС пов'язаний з використанням нових комп'ютерних та управлінських технологій.